User Panel

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao Tp. HCM (SHTP-IC)

Ngày thành lập
Lĩnh vực Dịch vụ cộng đồng xã hội
Giai đoạn phát triển Series A
Loại tài khoản Normal
Địa chỉ
Điện thoại 01636094979
Website

Giới thiệu

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) được thành lập năm 2006 với mục tiêu hỗ trợ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có ý tưởng kinh doanh tốt dựa trên sở hữu và năng lực công nghệ, tạo điều kiện cho họ vượt qua những khó khăn ban đầu, phát triển và trưởng thành vững vàng.
SHTP-IC tạo ra một môi trường thuận lợi, thân thiện, và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác nhau, bao trùm hầu hết các mặt hoạt động ban đầu của doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, pháp lý và kinh doanh với chi phí thấp hoặc miễn phí.
Các dự án tham gia ươm tạo tại SHTP-IC thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin – Truyền thông, Cơ khí chính các – Tự động hóa, Công nghệ sinh học, Vật liệu mới – Công nghệ nano

Saigon Hi-Tech Park incubation Center (SHTP-IC) was established in 2006 with a mission to support individuals, groups or organizations who having good technology-based business model. We create favorable conditions for startups to overcome intial difficulties and to grow fast.
Startup will recevies the supports and business development services with low cost or no cost, including: Facilities – Laboratory, Marketing – PR, Enterprise Management, Enterprise Servies, Technology Transfer, …

Incubation fields are: Information technology _ Telecommunications, Precision mechanics - Automation, Biotechnology, New materials - Nano Technology.
 

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ