User Panel

Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần (iAngel)

Ngày thành lập
Lĩnh vực Dịch vụ cộng đồng xã hội
Giai đoạn phát triển Series A
Loại tài khoản Normal
Địa chỉ
Điện thoại 0984990486
Website

Giới thiệu

Mạng lưới nhà Đầu tư Thiên thần Việt Nam - iAngel (www.iangel.vn) là Cộng đồng các Nhà đầu tư mong muốn hỗ trợ các Doanh nghiệp Khởi nghiệp Việt Nam. Được xây dựng từ tháng 06 năm 2016, Mạng lưới nhà Đầu tư Thiên thần Việt Nam không chỉ cung cấp nguồn hỗ trợ tài chính mà còn hỗ trợ cố vấn, mạng lưới và kết nối nhiều nguồn lực cho các đơn vị Khởi nghiệp.
Ngoài các cá nhân, Mạng lưới hiện có 9 thành viên, tổ chức bao gồm: Công ty Cổ phần Capella Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (Hanoi BA), Công ty Cổ phần Đầu tư Innovation Hub (InnoHub), Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan Incubator), Công ty TNHH Angels 4 us, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings), Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Việt (VMCG), Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Khởi nghiệp Quốc gia (NSCI).
Đặc biệt, Mạng lưới iAngel nhận được hỗ trợ kỹ thuật của 3 chương trình hỗ trợ khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam: Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2), Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI) và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Swiss EP.

Vietnam Angel Investors Network – iAngel is the network of and for angel investors in Vietnam. iAngel aims to creating a powerful community of angel investors with various business backgrounds, selected data of investment-ready startups and investment deals, as a practical action to grow up start-ups and contribute the development of the Vietnamese start-ups ecosystem.
At the moment, iAngel community has the commitment for development of 9 organizations in Vietnam, including: Capella Vietnam JSC, Hanoi Young Business Association (Hanoi BA), Innovation Hub JSC, Startup Vietnam Foundation (SVF), Songhan Incubator, Angels 4 us, BK Holdings JSC, Viet Management Consulting Group (VMCG), National Start-Up Consulting And Investment (NSCI). Particularly, iAngel Network is nurtured and technically supported by the 03 top donors of startups and entrepreneurship in Vietnam: Vietnam - Finland Innovation Partnership Program phase 2 (IPP2), Mekong Business Initiatives (MBI) and Swiss EP.
 

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ