User Panel

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


VIZ-START coi trọng quyền riêng tư của bạn. Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi mà chúng tôi cam kết nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng việc truy cập www.viz-start.vn ("Trang Web") hoặc các trang liên quan khác trên nền tảng cơ sở hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp VIZ-START và sử dụng nền tảng cho các doanh nhân của các cá nhân có liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho các doanh nhân tham gia, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều lệ của chính sách bảo mật được nêu ra trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, xin phép bạn không sử dụng trang web này.


Thu Thập Thông Tin

Thông tin cá nhân là thông tin mà bạn chia sẻ với VIZ-START liên quan đến việc truy cập Trang Web hoặc các dịch vụ cung cấp, hoặc khi bạn tự nguyện cung cấp các thông tin đó. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân đó, bạn được cho là đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ bên ngoài viz-start trong các trường hợp sau:

 Trường hợp VIZ-START muốn cập nhật thông tin cho bạn về các thông báo mới nhất, thông tin cập nhật hoặc các thông tin khác

 Trường hợp VIZ-START cần chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu

 Trường hợp VIZ-START cần gửi thông tin cho các bên thứ ba để thay mặt cho viz-start cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin mà bạn đã cho phép khi các bên thứ ba cần cung cấp dịch vụ và họ bị cấm sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

 VIZ-START cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật trong trường hợp khẩn cấp, để bảo vệ sự an toàn cá nhân, công cộng hoặc trang web của chúng tôi.

We may collect information relating to:

 Chứng nhận như tên người dùng của VIZ-START, tên tài khoản, mật khẩu, câu hỏi bảo mật và câu trả lời cho tài khoản người dùng, truy cập và dịch vụ.

 Thông tin nhận dạng cá nhân như tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, ngành nghề, sở thích cá nhân, địa chỉ nhà và nơi làm việc, mã bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin khác.

 Thông tin về trình duyệt như địa chỉ IP, cookie, ngôn ngữ, vị trí, giao dịch, ngày tháng và thời gian hoạt động của bạn.

We may use information for purposes relating to:

 Tùy chỉnh nội dung và thông tin mà bạn nhìn thấy.

 Tiến hành các phân tích và nghiên cứu.

 Cung cấp / cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

 Cung cấp thông tin thống kê cho bên trong và bên ngoài.

 Tuân thủ các quy trình pháp lý, trát tòa, lệnh của tòa án, ngăn ngừa gian lận hoặc gây tổn hại sắp xảy ra, và đảm bảo sự an toàn của mạng lưới và dịch vụ của chúng tôi.

 Phản hồi những nội dung thông tin vi phạm quyền của bên thứ ba.

 Bảo vệ quyền lợi của VIZ-START hoặc những người khác.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác hoặc các công ty không liên kết trừ việc cung cấp hoặc cải tiến sản phẩm dịch vụ chỉ khi chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn.

Cũng nên lưu ý rằng nếu bạn chọn bật chức năng công khai thay mặt bạn cho bên thứ ba, bất kỳ nội dung nào được công khai sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba tôn trọng quyền riêng tư của bạn và thỏa thuận của bạn với bên thứ ba sẽ kiểm soát, lưu trữ và chuyển giao bởi bên thứ ba.

Truy cập thông tin

Bạn có quyền xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Những thông tin cá nhân không thể truy cập qua trang Web, bạn vẫn có thể truy cập thông tin đó bằng cách gửi email cho chúng tôi đến info@viz-start.vn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong vòng 02 ngày làm việc để phản hồi yêu cầu của bạn. Bạn cũng có quyền giới hạn một số thông tin cá nhân công khai hiển thị trên hồ sơ người dùng của bạn. Bạn có thể tự giới hạn thông tin khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng tôi giới hạn việc truy cập vào thông tin cá nhân của bạn cho những người dưới sự tuyển dụng, ký hợp đồng hoặc quản lý của VIZ-START mà chúng tôi tin rằng cần hợp lý để tiếp xúc với thông tin của bạn để thực hiện công việc của họ.

Liên kết

VIZ-START có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, liên kết tới các trang web khác. Vì VIZ-START không có quyền kiểm soát các trang web này, VIZ-START không thể công nhận hoặc chứng thực sự sẵn có, sự tồn tại hay hiện hữu của bất kỳ chính sách bảo mật nào đối với những tên miền bên ngoài này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài này trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web được liên kết này.

Sử dụng cookies

VIZ-START sử dụng "cookies" để cho phép bạn đăng nhập vào Dịch vụ. Phiên truy cập của bạn được lưu trữ trên cookie. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng Dịch vụ công cộng hoặc máy tính không đáng tin cậy khác.

Quảng cáo bên thứ ba

VIZ-START hoặc một trong những đối tác của chúng tôi có thể gửi quảng cáo cho bạn. Đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể thiết lập cookie, cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến. Bằng cách này, máy chủ quảng cáo có thể biên dịch thông tin về nơi bạn hoặc những người khác đang sử dụng máy tính của bạn đã nhìn thấy quảng cáo của họ và xác định quảng cáo nào được nhấp vào. Thông tin này cho phép mạng quảng cáo phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ cho rằng sẽ quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng các cookie của VIZ-START và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật và tài liệu tương ứng với những thay đổi trong trang Web và Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng các thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngày có hiệu lực ở đầu tuyên bố đó. Nếu thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi là đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một cách công khai thông báo về những thay đổi đó trước khi thực hiện thay đổi hoặc bằng cách gửi trực tiếp cho bạn thông báo. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét chính sách bảo mật của chúng tôi để biết rằng VIZ-START đang bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cẩn thận nhất

Gian lận

Gian lận tồn tại trên Internet. VIZ-START sẽ hợp tác đầy đủ và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các hoạt động gian lận. Bằng cách khai thông tin gian lận, người phạm tội gian lận đã cho phép cung cấp ISP cho VIZ-START hoặc bất kỳ thông tin nào VIZ-START cần để hợp tác điều tra

Tổng quan

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc gợi ý nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@viz-start.vn.

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ