News

List 5 / 26 Articles

“Tiếp cận chuỗi cung ứng Nhật cho Startup và doanh nhân Việt”

Vì sao các doanh nghiệp Nhật rất muốn tìm kiếm các nhà cung cấp tại Việt Nam nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn kh...

Enhanced Training and Practice for Startups: Leaning Mindset & Tools

Lean startup has contributed to change the approach method of millions of entrepreneurs around the world. So, not just for start-ups, lean startups are the way for any...

Lounching Startup Caremony for youth

Douglas Crockford famously declared browsers to be "the most hostile software engineering environment imaginable," and that wasn't hyperbole Douglas Crockford famo...

AI Edtech Asia Hackathon - Vẻ đẹp nhân tạo cần trí tuệ nhân tạo

AI EDTECH ASIA HACKATHON - VẺ ĐẸP NHÂN TẠO CẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

AI Edtech Asia Hackathon là cuộc thi Hackathon lớn nh...

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: "CƠ HỘI NÀO CHO STARTUP VIỆT TRONG CÁCH MẠNG 4.0"

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: "CƠ HỘI NÀO CHO STARTUP VIỆT TRONG CÁCH MẠNG 4.0"
Cuộc cách mạng công nghiệp lần th...


Đối tác của chúng tôi

User Panel

Hỗ trợ