User Panel

Lĩnh vực: Kế toán & Tài chính /  Kiểu :  /  Cấp độ :


Mr. Dam Quang Thang Author

Về khóa học này

Mẫu bài giảng

Tài liệu

Thông tin chuyên gia

Responsive image

Mr. Dam Quang Thang - Senior Consultant of the National Debate Program, Member of the Board of the Vietnam Innovation Program VTV3, General Director of Agricare Vietnam Co., specialist in innovation.
Mr. Trinh Minh Giang - CEO of Vietnam Management Consulting Company (VMCG), CEO Foodizzi, Chairman of Creative Initiative Group of Private Economic Forum (VPSF).

Đã bắt đầu

FACEBOOK MARKETING

- Tuấn Hà
Bắt đầu: 02-10-2017
Đã bắt đầu

QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH NHÀ HÀNG

- Mr.Trần Văn Toán
Bắt đầu: 02-10-2017

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ