User Panel

PhD, Pham Hong Quat

Head of General Department @ NATEC
Lĩnh vực
Chức vụ Head of General Department
Công ty NATEC
Địa chỉ 39 Tran Hung Dao str., Hoan Kiem district, Ha Noi

THÔNG TIN CHUYÊN GIA

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ