User Panel

Hệ sinh thái khởi nghiệp!

Được thành lập với mục đích mang đến một hệ sinh thái dành cho cộng đồng Khởi nghiệp. Với mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ khởi nghiệp tồn tại, VIZ-START đang từng bước tạo dựng sân chơi, xây dựng cộng đồng để từ đó các doanh nghiệp khởi nghiệp có kết nối với nhau và tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư

Cộng hưởng lợi ích

Benefit the Benefits

Luôn đồng hành cùng Startup qua từng giai đoạn, hướng tới thành công, cùng cộng hưởng lợi ích để tạo ra lợi ích lớn hơn cho cộng đồng

Thấu hiểu nhu cầu

Luôn tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu, thực trạng của đối tác để tư vấn, đưa ra định hướng,nhận định phù hợp nhất

Coi trọng nguồn nhân lực

Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo tận tụy, chia sẻ vì lợi ích cộng đồng

Nguồn thông tin đáng tin cậy

Kết nói với nguồn tài nguyên thông tin khổng lồ xác thực đáng tin cậy qua việc hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ, tổ chức chính phủ

Tạo dựng sự khác biệt

Bằng sự nỗ lực không ngừng, VIZ-START đã trở thành một trong những đơn vị tin cậy thực hiện đề án cấp bộ,tỉnh, thành phố như đề án 844: “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được chính phủ phê duyệt

Đối tác của chúng tôi

Hỗ trợ